خدمات ما

Homeخدمات

سرویس‌های ما

ما چیزهای مورد نیاز شما را در اختیار داریم.

شرکت نگهدار یا شرکت هلدینگ شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیرهٔ شرکت اصلی است، شرکت هلدینگ با خریدن بخش عمده‌ای از سهام شرکتی دیگر، می‌تواند در آن شرکت حق رای داشته باشد...

دیجیتال مارکتینگ

بیزینس، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است.

سئو و بهینه‌سازی

بیزینس، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است.

توسعه نرم‌افزار

بیزینس، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است.

برندینگ حرفه‌ای

بیزینس، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است.

بهترین پشتیبانی

بیزینس، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است.

خدمات ابری

بیزینس، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو برای مشتری ایجاد شده‌است.

فرایند حرفه‌ای ما

تیم متخصص ما بهترین‌ها را ارائه می‌دهد.

شرکت نگهدارنده یا شرکت مادر تخصصی شرکتی است که، صاحب سهام مهم شرکت‌های دیگر می‌باشد. این اصطلاح عموماً برای شرکتهایی به کار می‌رود که کالا یا خدمت تولید نمی‌کنند؛ در عوض، هدف آن‌ها این است که با مالکیت سهام دیگر تشکیل دهند.

  • ۰۱طراحی و تحقیقات
  • ۰۲توسعه و راه‌اندازی
  • ۰۳مارکتینگ و پشتیبانی
DSC02484_stock-49970-min
CoupleSTK332A2144-14730-min

شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.

شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.

شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.

شرکت‌های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می‌شوند، و همچنین می‌توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکت‌ها منجر شوند.

سوالات متداول

سوال‌‌های مکرر پرسیده شده از ما.

شرکت مادر شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر شرکت زیر مجموعه به اندازه کافی دارای حق رأی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات‌ها به وسیله تأثیرگذاری یا انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد.